ویدئوی دوم

مرتضی کریمی در رابطه با داوری های انجام شده گفت: در هفته ای که دپارتمان داوری علیرغم در اختیار نداشتن چند داور مطرح، دستش بسته بود بالاجبار نفرات نسبتا خوبی را برای بازی های هفته بیست و چهارم انتخاب کرد، اما در نهایت تعدادی از این داوران موفق نشدند قضاوت های خوبی به نمایش بگذارند و نوع داوری آنها در نتایج به دست آمده موثر بود که به آنها می پردازیم.