درباره علی حدادی

عکاس طبیعت 

راهنمای اکوتوریست 

کوهنورد

غواص DIVE MASTER

سوابق غواصی

مدرک ADVANCED OPENWATER PADI  از مالزی

مدرک DIVE MASTER SSI از مدرسه غواصی آبکاوان قشم

سوایق کوهنوردی 

عضو باشگاه دماوند

صعود به قله کازبک 5065 متر (گرجستان)

صعود به قله دماوند

صعود گرده آلمانها

سوابق طبیعت گردی

راهنمای اکوتوریست از موسسه طبیعت